Verlengde cao PO ondertekend

24 NOV ‘20
Bron: POraad
dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

De PO-Raad en de vakbonden hebben het cao-akkoord voor het primair onderwijs ondertekend met betrekking tot de verlenging van de cao tot en met 31 december 2020. .

Met het verlengen van de cao krijgen alle medewerkers in het primair onderwijs eenmalig een extra toelage. Voor leraren die lesgeven in het voortgezet speciaal onderwijs aan leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs zijn de afspraken vastgelegd voor een arbeidsmarkttoelage en de partijen hebben de afspraken bevestigd rond de actualisering van functiebeschrijvingen.

Leden van de PO-Raad vinden meer achtergrondinformatie op: Achtergrondinformatie over verlengde cao voor primair onderwijs.