• Verzorging van de volledige personeels- en salarisadministratie, levering van online managementinformatie, opstellen van strategische personeelsplanningen, adviseren over rechtspositieregelingen, CAO-bepalingen en overige wet- en regelgeving.

    Personele dienstverlening

Onze diensten

  • Personele dienstverlening
  • Financiële dienstverlening
  • Detachering
  • Partners in ons netwerk

Het laatste nieuws

Maak gebruik van de XBRL-controleservice

bron: Klantennieuws

Aanpassing reiskostenvergoeding woon-werkverkeer per 1 januari 2024
De vergoeding voor woon-werkverkeer wordt vanaf 1 januari 2024 een vaste vergoeding per maand in plaats van een vergoeding van het werkelijke aantal kilometers. Met de vakbonden is afgesproken om de invulling van de hogere kilometervergoeding aan te passen omdat de vergoeding van werkelijke kilometers leidt tot meer administratieve druk voor medewerkers en schoolorganisaties.

bron: POraad

ABP online presentatie "Zo zit dat met uw pensioen!"
Onze samenleving verandert voortdurend en uw pensioen verandert mee. Veranderingen in AOW-leeftijden, opbouw van ABP pensioen en keuzemogelijkheden wanneer u met pensioen gaat, maken pensioen vaak tot een lastig onderwerp. Voor veel mensen lijkt pensioen nog ver weg, voor anderen komt het steeds dichterbij.

bron: Klantennieuws

Telefoonnummers OOG & OHM onderwijsondersteuning gaan veranderen
Vanaf 5 juni 2023 veranderen de telefoonnummers van OOG & OHM onderwijsondersteuning. Het algemene nummer 071-5166600 wordt dan 085-0665300. De huidige telefoonnummers zullen wij begin volgend jaar uitfaseren. De telefoonnummers van de medewerkers zullen begin juni in de handtekening van de betreffende medewerker worden opgenomen.

bron: OHM

OOG & OHM handreiking schrijven bestuursverslag 2022
Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening en de zogeheten overige gegevens de vereiste jaarverslaggeving. Het bestuursverslag beschrijft relevante ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. Dat zijn dus niet alleen de financiële zaken. Wel is er vaak een relatie tussen beleidsbeslissingen en financiën of ligt er een financiële aanleiding ten grondslag aan een beleidsbeslissing. Het jaarverslag moet voldoen aan geldende wet en regelgeving.

bron: OHM

Uitwerking motie Westerveld en Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens SWV PO
Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks). De motie verzoekt de regering de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves te verlagen zodat ze niet nog meer reserves opbouwen en het geld uit te geven aan passend onderwijs. Ook gaat de minister in op de 3e monitor afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

bron: Ministerie van OCW

Samenvattingen PO en VO van brief OCW 2021
Op 21 november 2022 heeft het Ministerie van Onderwijs een brief geschreven aan de Tweede Kamer over de financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen waaronder besturen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De brief geeft inzicht in de behaalde resultaten en de financiële positie zoals deze blijken uit de door de onderwijsinstellingen ingediende jaarverslagen 2021.

bron: OHM

Digitale pensioenvoorlichting januari 2023
OOG en OHM onderwijsondersteuning organiseert samen met het ABP een digitale pensioenbijeenkomst. Lees meer in het bericht hieronder hoe u zich kunt aanmelden.

bron: OHM
Meer nieuws