Aanleveren mutaties voor de zomervakantie

23 MEI ‘24
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

In juli zal de salarisbetaling plaatsvinden op 25 juli, zoals gepland. Mutaties die vóór 10 juli om 17.00 uur correct en volledig worden ingediend in de Youforce omgeving, worden gegarandeerd verwerkt in het salaris van die maand. Als u een salaris van een medewerker wilt blokkeren, ontvangen wij graag uw verzoek vóór 22 juli om 12.00 uur. Voor augustus gelden de volgende data: 25 augustus (salarisbetaling), 10 augustus (deadline voor het indienen van mutaties) en 22 augustus (laatste kans om een salaris te blokkeren).

Indien uw personeels- en salarisadministratie wordt verwerkt via Visma Talent, ontvangen wij graag mutaties voor de maanden juli en augustus vóór de 18e van de betreffende maand, zodat deze kunnen worden verwerkt bij de salarisbetaling op de 25e. Werknemers waarbij het contract op 31 juli 2024 afloopt daarvoor moet in juli een nieuw contract worden aangemaakt anders vindt er een eindafrekening plaats in augustus. Dit geldt uiteraard ook voor de maand augustus. Als er geen contract na de maand augustus is dan wordt de eindafrekening automatisch opgemaakt voor in de maand september.

Mutaties voor juli en augustus kunnen nu al worden aangemaakt!