Veelgestelde vragen

Youforce

 1. Waarom heb ik geen salarisspecificatie (thuis) ontvangen?
  De salarisspecificatie wordt maandelijks in uw Youforce omgeving geplaatst.
  Heeft u geen toegangsgegevens meer? Dan neemt u contact op via email: helpdesk@ohm.nl. Graag uw naam, geboortedatum, naam werkgever (bestuur) en personeelsnummer opgeven. U ontvangt binnen 48 uur een link om een nieuw wachtwoord aan te maken waarna u uw salarisspecificatie(s) online kunt inzien.
 2. Hoe krijg ik toegang tot Youforce / mijn salarisstrook ?
  Heeft u geen toegangsgegevens meer? Neemt u contact op via email: helpdesk@ohm.nl. Graag uw naam, geboortedatum, naam werkgever (bestuur) en personeelsnummer opgeven. U ontvangt binnen 48 uur een link om een nieuw wachtwoord aan te maken waarna u uw salarisgegevens online kunt opvragen.
 3. Welke loginpagina moet ik gebruiken voor Youforce ?
  Vanaf november 2020 zijn alle schoolbesturen overgestapt op "het nieuwe inloggen" van Youforce. De nieuwe inlogpagina van Youforce kunt u openen via onze klantomgeving (rechtsboven op de website) of onderaan elke pagina op onze website.
 4. Wat is PingID en waarom heb ik dit nodig om in te kunnen loggen op Youforce ?
  PingID is een 2e factor beveiligingsapplicatie welke sinds november 2020 nodig is om in te kunnen loggen op Youforce. Voorheen was een gebruikersnaam en wachtwoord voldoende om in te kunnen loggen op Youforce. Om uw privacygevoelige gegevens beter te beschermen heeft Youforce de 2-factor authenticatie genaamd PingID ingevoerd. Het gebruik van PingID betekent een verbeterde beveiliging van uw account. De PingID applicatie kan zowel op een smartphone, tablet of computer worden geïnstalleerd.

  Door het gebruik van 2-factor authenticatie moet een kwaadwillend persoon veel meer moeite doen om toegang te krijgen tot uw account. Die persoon heeft namelijk uw (mobiele) apparaat nodig om de extra toegangscode te krijgen voor het ontgrendelen van uw account.

  Mocht u hulp nodig hebben bij het instellen van de PingID op uw apparaat dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk (helpdesk@ohm.nl).
 5. Ik ben mijn wachtwoord voor Youforce vergeten, hoe vraag ik een nieuwe aan ?
  Voorheen kon de helpdesk van OHM het Youforce wachtwoord voor u resetten. Sinds de invoer van "het nieuwe inloggen" van Youforce kunt u dit alleen nog zelf doen. Om een nieuw wachtwoord aan te vragen voor Youforce, gaat u eerst naar de loginpagina van Youforce. Deze loginpagina kunt u terugvinden via onze klantomgeving (rechtsboven op de website) of onderaan elke pagina op onze website. Op de loginpagina van Youforce kunt u onderaan de pagina kiezen voor "Problemen met aanmelden?". Deze optie start de wachtwoord reset procedure.

  Bij stap 1 van de wachtwoord reset procedure is het belangrijk dat u uw volledige gebruikersnaam invoert inclusief de toevoeging @onyouforce.com. Een voorbeeld zou dan hansdekoning@onyouforce.com zijn. Mocht u uw gebruikersnaam niet meer weten dan kunt u dit navragen bij onze helpdesk (helpdesk@ohm.nl).

  Bij stap 2 krijgt u een e-mail van Youforce met hierin een beveiligingscode (niet te verwarren met een wachtwoord). Deze beveiligingscode voert u bij stap 2 in.

  Bij stap 3 kunt u vervolgens zelf een nieuw wachtwoord aanmaken.

  Na het aanmaken van uw nieuwe wachtwoord, kunt u naar de inlogpagina van Youforce gaan om in te loggen.
 6. Ik heb een activatiemail van Youforce gehad maar ik ben te laat met activeren, wat nu ?
  De activatiemail van Youforce is 5 dagen geldig. Mocht uw activatielink zijn verlopen dan kunt u via helpdesk@ohm.nl een nieuwe activatiemail aanvragen. In de meeste gevallen kunnen wij deze binnen 24 uur versturen. De afzender van de betreffende e-mail is no-reply@youforce.com.
 7. Ik heb een nieuwe telefoon maar de PingID staat nog op mijn oude telefoon, wat nu?
  Onze helpdesk (helpdesk@ohm.nl) kan de PingID koppeling met uw oude telefoon verbreken. Nadat de oude telefoon is ontkoppeld, kunt u inloggen op Youforce en komt u automatisch op de PingID registratiepagina terecht waar u de nieuwe telefoon kunt koppelen.
 8. Ik krijg een foutmelding bij het inloggen op Youforce (Forbidden / Verboden)
  Mocht u bij het inloggen op Youforce de foutmelding "Forbidden - Undefined" of "Verboden - Ongedefinieerd" krijgen dan heeft u waarschijnlijk met uw internet browser een favoriet of bookmark gemaakt van de Youforce loginpagina. U kunt het beste deze favoriet of bookmark verwijderen en via onze klantomgeving (rechtsboven op onze website) inloggen op Youforce. Deze verwijst u altijd naar de correcte Youforce loginpagina.

Visma.net HRM

 1. Ik heb de authenticator app niet meer op mijn telefoon of de ingevulde codes werken niet
  Mocht u de authenticator app (Microsoft of Google) niet meer op de telefoon hebben staan of een nieuwe telefoon in gebruik hebben genomen dan dient u de authenticator opnieuw in te stellen. Hieronder kunt u de stappen volgen om de authenticator opnieuw in te stellen.

  Nadat u het e-mailadres en wachtwoord heeft ingevuld op de loginpagina van Visma (https://connect.visma.com), kiest u onderaan de pagina voor "Probeer het op een andere manier". Kies vervolgens voor optie "back-up code gebruiken". Deze code heeft u als het goed is ontvangen aan het einde van het registratieproces bij indiensttreding of als u van Youforce naar Visma bent gemigreerd. Mocht u deze niet meer in bezit hebben dan kunt u een verzoek naar onze helpdesk sturen voor een nieuwe back-up code (helpdesk@oogohm.nl).
 2. Ik krijg geen e-mail bij het opvragen van een nieuw wachtwoord
  Mocht u bij het opvragen van een nieuwe Visma wachtwoord binnen 5 minuten geen e-mail ontvangen dan is het e-mailadres wat u heeft ingevuld wellicht niet gekoppeld aan uw Visma account. Probeer zowel het werk als privé e-mailadres. Mocht dat ook niet werken dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk (helpdesk@oogohm.nl of via 085-0665300)

OHMix

 1. Wat moet ik doen als ik mijn inlogcode van OHMix ben vergeten?
  U kunt contact opnemen met onze ICT-helpdesk, bereikbaar via helpdesk@ohm.nl

Personele dienstverlening

 1. Kan ik bepaalde gegevens wijzigen ?
  Gegevens kunt u wijzigen, dit dient schriftelijk te gebeuren. Een korte notitie met de door u verlangde wijziging en een handtekening hebben wij nodig om uw gegevens te kunnen wijzigen. Wijzigingen in de spellingswijze van uw eigen roep-, voornamen en achternamen dienen altijd gepaard te gaan met een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

  Wijzigingen opgegeven per email kunnen NIET in behandeling worden genomen in verband met verificatie van de gegevensverstrekker.
 2. Ik denk binnenkort mijn 25-jarig (of 40-jarig) ambtsjubileum te vieren. Wat moet ik doen om voor de jubileumgratificatie in aanmerking te komen?
  Indien alle relevante gegevens ten aanzien van uw diensttijd bij OHM aanwezig zijn, hoeft u daarvoor niets te doen. Jaarlijks meldt OHM aan de aangesloten werkgevers welke medewerkers het komende jaar voor een jubileumgratificatie in aanmerking komen. De gratificatie wordt berekend door OHM en betaalbaar gesteld in de maand waarin het ambtsjubileum valt. Als u van mening bent dat de voor u vast gestelde jubileumdatum niet juist is (bijvoorbeeld als in het verleden niet alle betrekkingen door u vermeld zijn op de staat van dienst), kunt u via uw werkgever een nieuwe staat van dienst met eventuele bewijsstukken (kopie akten benoeming/ontslag, bewijsstuk Militaire Dienstplicht) aanleveren bij OHM, waarna uw diensttijd voor het jubileum opnieuw kan worden vastgesteld. In plaats van kopieën van akten van benoeming c.q. ontslag, kan ook worden volstaan met een Overzicht ABP-Pensioenjaren of "werkgever/instantiegegevens" van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, waarin duidelijk alle tijdvakken staan vermeld die men als ambtenaar werkzaam is geweest (inclusief de Militaire Diensttijd). Hierbij wordt dus niet het Pensioenoverzicht bedoeld, dat het ABP ieder jaar aan de werknemers toezendt.
 3. Ten behoeve van de afgifte/aanvraag van een hypotheek(offerte) dient een werkgeversverklaring te worden afgegeven. Welk formulier heb ik nodig en waar moet ik op letten?
  Het formulier voor het afgeven van een werkgeversverklaring wordt normaliter verstrekt door de hypotheekadviseur of hypotheekverstrekker. Dit formulier kent dan een aantal voor die hypotheekverstrekker specifieke vragen. Hierbij dient u op een aantal zaken te letten:
  - Vul in geen geval zelf gegevens op de werkgeversverklaring in. Zodra er meerdere handschriften op een verklaring voorkomen wordt de verklaring door veel banken niet meer geaccepteerd.
  - Indien u tijdelijk bent aangesteld overlegt u met de directeur van de school of een vast dienstverband te verwachten is. OHM houdt rekening met deze informatie bij het invullen van de verklaring.
  - Zorg dat u op tijd bent met het aanvragen van de verklaring. Werkgeversverklaringen worden bij OHM met voorrang behandeld maar in voorkomende gevallen kan het een paar werkdagen op zich laten wachten.
 4. Wanneer moet ik een verklaring loonheffing invullen?
  Uw werkgever of uitkeringsinstantie moet meestal loonheffing en premie volksverzekeringen inhouden op uw loon of uitkering en afdragen aan de Belastingdienst. Daarbij is uw werkgever of uitkeringsinstantie verplicht om uw persoonlijke gegevens te registreren. Met dit formulier geeft u deze gegevens op. Ook geeft u met dit formulier aan of uw werkgever de loonheffingskorting moet toepassen.

  U moet een loonbelastingverklaring invullen:
  - bij indiensttreding bij een werkgever;
  - bij het ingaan van een uitkering;
  - als u meer dan één werkgever of uitkeringsinstantie heeft en u wilt dat een andere werkgever of uitkeringsinstantie de loonheffingskorting gaat toepassen. In dit geval moet u twee nieuwe loonbelastingverklaringen invullen.

  Als u het formulier heeft ingevuld en ondertekend, lever het dan in bij uw werkgever of uitkeringsinstantie. Deze zal het formulier in de administratie bewaren.

  Het formulier vindt u terug bij het onderdeel FORMULIEREN van deze website en kunt u op uw computer invullen.
 5. Hoe weet ik of ik een pensioentekort heb ?
  Om te weten of u een tekort heeft, moet u eerst weten hoeveel pensioen u eigenlijk nodig heeft. Dat hangt af van uw lasten en van uw plannen voor de toekomst. Stel dus eerst voor uzelf vast welk inkomen u na pensionering nodig heeft en kijk daarna of u voldoende pensioen heeft. Hoeveel pensioen u heeft, kunt u nagaan op www.mijnpensioenoverzicht.nl en www.mijnabp.nl. U kunt zich tevens aanmelden voor een gesprek tijdens het ABP-spreekuur bij OHM. Meer informatie vindt u op onze website.
 6. Wordt vervanging op een dag dat afwezige volgens zijn of haar rooster niet werkt, vergoed door het Vervangingsfonds?
  Ja, mits de vervanging plaatsvindt binnen de periode van afwezigheid (ziekte/schorsing).
 7. Met welke leverancier werkt Onderwijsbureau Hollands Midden (OHM) op het gebied van salarisverwerking?
  OHM maakt voor de salarisverwerking gebruik van RAET.
 8. Hoe kan ik een adreswijziging doorgeven?
  Via YouForce kunt u uw adreswijziging doorgeven, deze melding gaat dan via uw werkgever naar OHM.
 9. Wat gebeurt er als mijn zwangerschapsverlof in een vakantie valt (compensatieverlof)?
  Voor het PO geldt dat de werkdagen waarop het zwangerschapsverlof samenvalt met feestdagen en/of schoolvakanties, gecompenseerd worden, bij voorkeur aansluitend op het verlof.
  Voor het VO worden alleen de werkdagen waarop het zwangerschapsverlof samenvalt met de zomervakantie gecompenseerd.
 10. Wanneer dient de werkgever de hersteldmelding van zwangerschap aan OHM door te geven (om een boeteoplegging van UWV te voorkomen)?
  Werkgever dient hersteld melding van ziekte wegens zwangerschap onmiddellijk door te geven aan OHM, zodat OHM in staat wordt gesteld uiterlijk twee dagen na de datum waarop de medewerker hersteld is melding daarvan te doen bij UWV. Bij een te late melding legt UWV de volgende boetes op:
  € 70,- bij minder dan 7 kalenderdagen te late melding
  € 230,- bij een melding die 7 tot met 27 kalenderdagen te laat is gedaan
  € 455,- bij achterwege laten melding of bij melding na 27 kalenderdagen
 11. Wanneer dient de werkgever ziekte ten gevolge van zwangerschap/ bevalling aan OHM door te geven (om een boeteoplegging van UWV te voorkomen)?
  Werkgever dient ziekte ten gevolge van zwangerschap/bevalling onmiddellijk door te geven aan OHM, zodat OHM in staat wordt gesteld uiterlijk op de vierde dag na aanvang van genoemde ziekte een ziekmelding bij UWV te doen. Bij een te late melding legt UWV de volgende boetes op:
  € 70,- bij minder dan 7 kalenderdagen te late melding
  € 230,- bij een melding die 7 tot met 27 kalenderdagen te laat is gedaan
  € 455,- bij achterwege laten melding of bij melding na 27 kalenderdagen
 12. Wanneer ontvang ik een jaaropgave?
  De jaaropgave over het voorafgaande jaar wordt in januari/februari in Youforce/Visma geplaatst.
 13. Kan ik onder de WKR nog een fiets bij mijn werkgever aanvragen?
  Ook onder de WKR is het mogelijk om met fiscaal voordeel een fiets aan te schaffen. Werkgevers in het PO moeten werknemers in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een fiets privé-regeling. Uw werkgever kan u informeren over de regeling die voor u geldt.
 14. Waar kan ik terecht voor mijn jaaropgave?
  Uw jaaropgave kunt u vinden in uw Youforce omgeving. Heeft u geen toegangsgegevens meer? Dan neemt u contact op via email: helpdesk@ohm.nl. Graag uw naam, geboortedatum, naam werkgever (bestuur) en personeelsnummer opgeven. U ontvangt binnen 48 uur een link om een nieuw wachtwoord aan te maken waarna u uw jaaropgave online kunt opvragen.
 15. Hoe werkt het fiscale voordeel bij een fiets privé-regeling?
  Voor het bedrag dat door uw werkgever is vastgesteld, mag bruto vakantieuitkering/eindejaarsuitkering worden uitgeruild en onbelast worden uitbetaald. Voorbeeld: als u maximaal 749 euro mag verrekenen en de door u gekozen uitkering is daarvoor hoog genoeg, dan wordt over die 749 euro geen loonheffing betaald. Het voordeel voor u is afhankelijk van het tarief bijzondere beloningen dat voor u van toepassing is. Dit tarief is links onderaan op de salarisspecificatie vermeld.

Financiële dienstverlening

 1. Wat is het voordeel van ProActive factuurverwerking voor mij als klant?
  ProActive factuurverwerking geeft u de volledige controle over de inkomende factuurstroom. Medewerkers hoeven nooit meer handmatig facturen in te boeken. De kans op invoerfouten wordt hiermee gereduceerd tot het minimale. Alle facturen worden automatisch via een workflow beoordeeld, gearchiveerd en verwerkt in het financiële pakket. Dat garandeert een uniforme werkwijze in de hele organisatie.

  Controle over uw gehele factuurstroom:
  - Facturen raken nooit meer kwijt
  - Geen handmatige invoer van facturen
  - Geautomatiseerde workflow
  - Geen herinneringsfacturen en aanmaningen meer
  - Snel te doorzoeken persoonlijk archief
 2. Hoe verschaft OHM mij inzicht in mijn financiële en personeelsgegevens?
  OHM heeft in samenwerking met InfoTopics een dashboard voor u als klant ontwikkeld. Door in te loggen krijgt u 24/7 toegang tot uw eigen gegevens (bestuurs- en/of schoolniveau) op het gebied van financiën, personeels- en leerling gegevens, afhankelijk van de services die u bij ons als klant afneemt. Dit dashboard wordt, afhankelijk van de beschikbare gegevens, periodiek ververst. Dit kan dagelijks, maandelijks of jaarlijks zijn.
 3. Met welk financieel pakket werkt OHM?
  OHM maakt voor de financiële administratie gebruik van AFAS software, ProActive voor de digitale factuurverwerking en Infotopics voor de managementinformatie.
 4. Wat moet ik doen met een betalingsherinnering?
  U kunt telefonisch of via de mail contact opnemen met uw contactpersoon voor financiële zaken. Onze medewerker zal dan nakijken of de betreffende factuur al betaald is en zo nodig actie ondernemen. U kunt natuurlijk ook zelf in ProActive nagaan of de betreffende factuur al is ingeboekt.
 5. Hoe kan ik het beste de kosten voor passend onderwijs in de gaten houden?
  Als u op de inkoopfacturen het projectnummer "160" en de tekst "passend onderwijs" vermeldt dan wordt dit ingevoerd in de financiële administratie. Door toevoeging van dit projectnummer kan op ieder moment via de OHMix Financieel de actuele stand worden opgevraagd. U geeft dan als extra optie dit projectnummer mee. Vervolgens kunt u zien waaruit de kosten bestaan bijvoorbeeld scholing, inhuur, personeel etc.

Bestuursondersteuning

 1. Ben ik verplicht om bij detachering een minimaal aantal uur per week af te nemen?
  Nee, dit is niet verplicht. Op basis van uw wensen en behoeften stellen wij, in gezamenlijk overleg, een offerte op. Indien u hiermee akkoord bent wordt het contract opgesteld.
 2. Hoe weet ik dat een interim schoolleider geschikt is voor mijn school?
  Dit is vooraf moeilijk te bepalen en tevens de reden dat OHM een netwerk van schoolleiders beschikbaar heeft. U geeft aan waar de behoefte ligt en OHM stelt een aantal kandidaten voor waarmee u zelf in gesprek kunt om uw keuze te bepalen.