Uitwerking motie Westerveld en Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens SWV PO

14 FEB ‘23
Bron: Ministerie van OCW
dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Westerveld (GroenLinks). De motie verzoekt de regering de bekostiging van samenwerkingsverbanden met te hoge reserves te verlagen zodat ze niet nog meer reserves opbouwen en het geld uit te geven aan passend onderwijs. Ook gaat de minister in op de 3e monitor afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Download 'Kamerbrief over uitwerking motie Westerveld en 3e monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens samenwerkingsverbanden passend onderwijs'