OOG & OHM handreiking schrijven bestuursverslag 2022

14 FEB ‘23
Bron: OHM
dienst: Financiële dienstverlening

Het bestuursverslag vormt samen met de jaarrekening en de zogeheten overige gegevens de vereiste jaarverslaggeving. Het bestuursverslag beschrijft relevante ontwikkelingen gedurende het verslagjaar. Dat zijn dus niet alleen de financiële zaken. Wel is er vaak een relatie tussen beleidsbeslissingen en financiën of ligt er een financiële aanleiding ten grondslag aan een beleidsbeslissing. Het jaarverslag moet voldoen aan geldende wet en regelgeving.

U kunt ons volledige document lezen door op deze link te klikken.