Premies Vf en Pf voor 2022 bekend

20 DEC ‘21
Bron: OHM
dienst: Personele dienstverlening

De begrotingen van het Vervangingsfonds en Participatiefonds voor het jaar 2022 zijn door het bestuur vastgesteld. Daarmee zijn ook de premiepercentages voor 2022 bekend.

Premie Participatiefonds

In de begroting van het Participatiefonds voor 2022 is met verbeterde data een prognose gemaakt van uitkeringslasten. Het benodigde premiepercentage voor 2022 komt daarmee uit op 2,6%.

Er is in deze berekening nog geen rekening gehouden met de mogelijke salarisverhoging over 2021 volgens het onderhandelaarsakkoord en de door de minister toegezegde € 500 miljoen. Omdat we nog niet weten hoe dit bedrag wordt toegerekend en wanneer de salarisverhoging wordt doorgevoerd, kunnen wij dit nog niet meerekenen. Zodra dat bekend is, kan het leiden tot een tussentijdse aanpassing van het premiepercentage in 2022. Daarover informeren wij de schoolbesturen zo snel mogelijk.

Hieronder vindt u een overzicht van de door het bestuur vastgestelde premiepercentages. Deze zijn officieel goedgekeurd door de minister.


Vanwege de dalende instroom en onvoorziene uitstroom van onderwijspersoneel in het primair onderwijs uit de WW en de bovenwettelijke uitkeringen heeft het Participatiefonds besloten in de maanden november en december 2021 geen premie te heffen.