Nieuwsoverzicht

Communiqué onderhandelingsakkoord cao bestuurders funderend onderwijs 2024

bron: Klantennieuws dienst: Personele dienstverlening

Aanleveren mutaties voor de zomervakantie

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Maak gebruik van de XBRL-controleservice

bron: Klantennieuws

ABP online presentatie "Zo zit dat met uw pensioen!"

bron: Klantennieuws dienst: Personele dienstverlening

Telefoonnummers OOG & OHM onderwijsondersteuning gaan veranderen

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

OOG & OHM handreiking schrijven bestuursverslag 2022

bron: OHM dienst: Financiële dienstverlening

Uitwerking motie Westerveld en Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens SWV PO

bron: Ministerie van OCW dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Digitale pensioenvoorlichting januari 2023

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening
Archief
 

Nieuwsbrieven

Bekijk onze nieuwsbrieven online