CAO besturen PO en VO definitief

15 OKT ‘20
Bron: Klantennieuws
dienst: Personele dienstverlening

Half september hebben de leden van de VTOI-NVTK hun stem kunnen uitbrengen op het onderhandelingsakkoord dat de VTOI-NVTK gesloten heeft met de Vereniging van onderwijsbestuurders (VvOB) voor bestuurders in het PO en het VO. 84 % van de leden stemde in met het onderhandelingsresultaat. De precieze uitslag is als volgt:

  • Totaal uitgebrachte stemmen: 175
  • Ja: 147
  • Nee: 28

Leden hadden de mogelijkheid hun antwoord toe te lichten. Veel ja-stemmers waren positief over de integratie naar een CAO voor het funderend onderwijs en ze riepen sociale partners op snelheid in dit proces te houden. De nee-stemmen richten zich vooral op de variabele looncomponent van het akkoord. Zij zijn geïnteresseerd in de argumenten die ten grondslag liggen aan de verdeling van de loonruimte in vaste en variabele componenten. In het volgende nummer van Inzien wordt daar inhoudelijk op ingegaan door onze onderhandelaars.