Personele dienstverlening

OOG | OHM verzorgt de personeels- en salarisadministratie voor circa 90 schoolbesturen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Daarnaast geven onze medewerkers advies en ondersteuning bij verschillende personele zaken.

Personeels – en salarisadministratie

 • Verzorgen van de personeelsadministratie
 • Verzorgen van de salarisadministratie
 • Aanleveren van online personele managementinformatie
 • Opstellen van personele ramingen en gerealiseerde loonkosten
 • Advies geven en overleg voeren inzake rechtspositieregelingen, CAO-bepalingen en overige wet- en regelgeving
 • Gegevens aanleveren aan BRIN/OC&W, ABP, UWV, Belastingdienst, Participatiefonds, Vervangingsfonds, Risicofonds e.d.
 • Archiveren conform wettelijke richtlijnen van personele documenten

Advies en ondersteuning bij personele zaken

 • Bestuursformatieplan
 • Strategische Personeelsplanning (SPP)
 • Ontslagzaken, bezwaar en beroep
 • Medewerkersontwikkeling
 • Verzorging van payrolling

All-in tarief

De dienstverlening van OOG | OHM wordt aangeboden in verschillende dienstverleningspakketten. Wij werken met een all-in tarief, waardoor er achteraf geen extra kosten zijn.

Voor meer informatie, een kennismakingsgesprek of een offerte op maat.

085 - 066 53 00
info@oogohm.nl

Naar contact

Relevant nieuws

ABP online presentatie "Zo zit dat met uw pensioen!"

bron: Klantennieuws dienst: Personele dienstverlening

Telefoonnummers OOG & OHM onderwijsondersteuning gaan veranderen

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Uitwerking motie Westerveld en Derde monitor versnelde afbouw bovenmatige eigen vermogens SWV PO

bron: Ministerie van OCW dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Digitale pensioenvoorlichting januari 2023

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Premies Vf en Pf voor 2022 bekend

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Youforce nieuwe inloggen verplicht per 1 juli 2021

bron: OHM dienst: Personele dienstverlening

Vaste reiskostenvergoeding verlengd tot 1 april 2021

bron: Klantennieuws dienst: Personele dienstverlening

Vaste reiskostenvergoedingen

bron: Klantennieuws dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Premieverhoging van het ouderdoms- en nabestaandenpensioen noodzakelijk

bron: Klantennieuws dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening

Verlengde cao PO ondertekend

bron: POraad dienst: Financiële dienstverlening dienst: Personele dienstverlening
Meer relevant nieuws

Vraag & antwoord in “Personele dienstverlening”

 1. Hoe werkt het fiscale voordeel bij een fiets privé-regeling?
  Voor het bedrag dat door uw werkgever is vastgesteld, mag bruto vakantieuitkering/eindejaarsuitkering worden uitgeruild en onbelast worden uitbetaald. Voorbeeld: als u maximaal 749 euro mag verrekenen en de door u gekozen uitkering is daarvoor hoog genoeg, dan wordt over die 749 euro geen loonheffing betaald. Het voordeel voor u is afhankelijk van het tarief bijzondere beloningen dat voor u van toepassing is. Dit tarief is links onderaan op de salarisspecificatie vermeld.
 2. Waar kan ik terecht voor mijn jaaropgave?
  Uw jaaropgave kunt u vinden in uw Youforce omgeving. Heeft u geen toegangsgegevens meer? Dan neemt u contact op via email: helpdesk@ohm.nl. Graag uw naam, geboortedatum, naam werkgever (bestuur) en personeelsnummer opgeven. U ontvangt binnen 48 uur een link om een nieuw wachtwoord aan te maken waarna u uw jaaropgave online kunt opvragen.
 3. Kan ik onder de WKR nog een fiets bij mijn werkgever aanvragen?
  Ook onder de WKR is het mogelijk om met fiscaal voordeel een fiets aan te schaffen. Werkgevers in het PO moeten werknemers in de gelegenheid stellen deel te nemen aan een fiets privé-regeling. Uw werkgever kan u informeren over de regeling die voor u geldt.
Bekijk alle vragen binnen dit thema