Begrotingsronde 2022, een ingewikkelde zaak?

20 SEP ‘21
Bron: OHM
dienst: Financiële dienstverlening

Veel schoolbesturen zijn al gestart met het uitwerken of updaten van hun visie en strategie voor de komende jaren. Deze uitgangspunten vinden uiteindelijk zijn beslag in de begroting voor 2022 en een meerjarenbegroting voor de periode erna (tenminste voor de periode 2023-2025).

Het vertalen van de visie, strategie, en bijkomend, alle omgevingsfactoren naar een goede begroting, vergt veel van uw schoolbestuur en uw schooldirecteuren. Vragen die voorbij komen, gaan bijvoorbeeld over:
• Groei of krimp;
• Maatschappelijke ontwikkelingen en invloeden, zoals Corona;
• De cao, wat gaat ermee gebeuren?;
• Nieuwe vormen van (tijdelijke) bekostiging (NPO, IOP, EHK) en de verantwoording daarvan;
• De aankomende vereenvoudiging bekostiging, in het voortgezet onderwijs in 2022 en in het primair onderwijs in 2023.

Begrotingstool
OHM biedt u hiervoor ondersteuning aan in de vorm van de begrotingstool. Deze tool omvat alle onderliggende gegevens die u nodig hebt om tot een goede begroting te komen die aansluit bij uw visie en strategie en gebaseerd is op uw eigen historische gegevens. De tool levert u een panklare begroting op per bestuur (als geheel) en per school, in de vorm van een begrotingsboekje. Deze kunt u voorleggen aan uw bestuur, Raad van Toezicht en aan de (G) MR. De tool is ook de basis voor uw financiële verantwoording in het komende boekjaar. Hiervoor is ook een rapportagetool beschikbaar. In de begrotingstool voert u alleen de noodzakelijke wijzigingen en aanvulling in, gebaseerd op uw eigen historie, opgedeeld in vier tegels: leerlingen, formatie, investeringen en resterende kostenposten in de exploitatie. Het model rekent op basis van de invoer de juiste bekostiging uit, rekent uw loonkosten door, bepaalt de afschrijvingen en geeft zicht op uw overige kosten en resultaat. Kortom, zo min mogelijk werk voor u in deze drukke periode. Zijn uw inzichten toch anders dan u in eerste instantie dacht? In de tool zijn de wijzigingen snel ingevoerd en de effecten zichtbaar.

Gebruikt u de tool nog niet? Neem gerust contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Bel 071 - 51 666 00 of stuur een e-mail naar info@ohm.nl.