Maak gebruik van de XBRL-controleservice

11 MRT ‘24
Bron: Klantennieuws

Verantwoordingsjaar 2023

Vanaf 7 maart 2024 is het XBRL Onderwijsportaal klaar voor het indienen van jaarrapportages van het verslagjaar 2023.

Vragen en antwoorden

DUO biedt ondersteuning via online voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes om u te begeleiden bij het gebruik van het XBRL Onderwijsportaal.

Voorlichtingsbijeenkomsten

Er worden twee voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd. De eerste is gericht op organisaties met minder ervaring in het aanleveren van jaarrapportages in XBRL. DUO geeft hier uitgebreide uitleg over het werken met het XBRL Onderwijsportaal. De tweede bijeenkomst richt zich op meer ervaren organisaties en behandelt veelvoorkomende fouten. Beide sessies bevatten een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Vragen kunt u vooraf indienen via xbrl@duo.nl en worden zoveel mogelijk tijdens de bijeenkomsten beantwoord.

  • Dinsdag 2 april van 10.00 - 11.30 uur
  • Donderdag 2 mei van 10.00 - 11.30 uur

Vragenuurtjes

Daarnaast organiseert DUO twee vragenuurtjes waarbij mondelinge vragen mogelijk zijn. Niet behandelde vragen worden later toegevoegd aan de FAQ en beschikbaar gesteld.

  • Donderdag 30 mei van 10.00 - 11.30 uur
  • Donderdag 13 juni van 10.00 - 11.30 uur

Onderstaand de Teams-link om deel te nemen aan deze bijeenkomsten en vragenuurtjes. Deze is voor alle sessies hetzelfde. Aanmelden vooraf is niet nodig.

Teams-link voor alle voorlichtingsbijeenkomsten en vragenuurtjes

Maak gebruik van de XBRL-controleservice

Als u al over de jaarrekening beschikt zonder controleverklaring, kunt u de gegevens alvast invoeren en indienen bij DUO. DUO controleert de ingediende rapportage met een geautomatiseerde procedure en informeert u per e-mail over eventuele benodigde aanpassingen. Mocht er toch een wijziging nodig zijn, dan kunt u de rapportage aanpassen en opnieuw indienen. Herziene rapportages kunnen zo vaak als nodig worden ingediend, waarbij de laatste versie de eerdere vervangt. Dit bevordert het snel oplossen van onvolkomenheden en zorgt voor tijdige en correcte verantwoordingsgegevens voor de Inspectie van het Onderwijs en OCW. Voor vragen kunt u terecht bij xbrl@duo.nl.

Met vriendelijke groet,

Team XBRL