Samenwerking met Bronkhorst Bedrijfskompas

5 SEP ‘22
Bron: OHM
dienst: Partners in ons netwerk

Begin dit jaar heeft Onderwijsbureau Hollands Midden contact gehad met Bronkhorst Bedrijfskompas. Bronkhorst Bedrijfskompas is de sparringpartner op het gebied van sociale verzekeringen en subsidies in onder meer het onderwijs. Aan de hand van zelf ontwikkelde tools helpt Bronkhorst Bedrijfskompas onderwijsorganisaties met het optimaal benutten van subsidieregelingen, continue beoordeling/ controle op alle sociale verzekeringen, het optimaliseren van werkprocessen tussen de afdelingen HR, salarisadministratie, Financiën en het minimaliseren van werkgeversrisico’s ten aanzien van beoordeling instroom als gevolg van ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Deze contacten hebben afgelopen maand geleid tot een samenwerkingsovereenkomst, waarbij de voordelen voor de klant voor OHM leidend zijn geweest; u wordt, als onderwijsorganisatie, optimaal ondersteund op het gebied van subsidieregelingen, sociale zekerheid en wet- en regelgeving.

Maandelijks ontvangt Bronkhorst Bedrijfskompas een overzicht van nieuwe medewerkers vanuit de salarisadministratie van OHM en worden door de unieke LKV-tool voordelen in kaart gebracht. De werknemer ontvangt na indiensttreding een vragenlijst en wordt het recht op loonkostenvoordeel en/of de no-risk polis onderzocht. Indien van toepassing wordt binnen drie maanden een doelgroepverklaring LKV aangevraagd bij de betreffende instantie. Daarnaast levert OHM tevens de loonaangiften die worden gecontroleerd op de afdracht van alle sociale premies en toegepaste stimuleringsregelingen. Dit geeft u niet alleen inzicht in de te behalen voordelen, alle bijbehorende werkzaamheden worden ook door Bronkhorst Bedrijfskompas opgepakt. Met deze unieke samenwerking wordt u van begin tot het eind volledig ontzorgd op het gebied van sociale zekerheid en wet – en regelgeving.

De LKV-tool voorkomt dat er gelden worden gemist en biedt een registratie van de uitvraag. Daarnaast biedt Bronkhorst Bedrijfskompas ondersteuning middels risicomanagement. Welke risico’s brengt een zieke werknemer met zich mee? Wat zijn de gevolgen van een fusie/overname? Naast kostenbesparingen geeft het u inzicht in risico’s op langere termijn. Bronkhorst Bedrijfskompas controleert voor u de beschikking van de gedifferentieerde premie Whk en de onderliggende schadelast en adviseert u proactief hierover.

Tevens wordt er in voorkomende gevallen bezwaar voor u ingediend tegen beslissingen van UWV of de Belastingdienst. U wordt geadviseerd op het gebied van regres, herbeoordeling WIA en de aanvraag compensatieregeling transitievergoeding. Daarnaast is Bronkhorst Bedrijfskompas uw adviespartner bij fusie- en overnametrajecten (due dilligence) en een mogelijke overstap naar eigenrisicodragerschap.

Een bijkomend voordeel is dat werkzaamheden uitsluitend op basis van ”no cure no pay” worden uitgevoerd en er enkel kosten in rekening worden gebracht indien er voordelen zijn gerealiseerd.

www.bronkhorst-bedrijfskompas.nl

Indien u geïnteresseerd bent in de dienstverlening van Bronkhorst Bedrijfskompas en een vrijblijvend kennismakingsgesprek wenst te hebben, kunt u een afspraak maken via Nanne Groeneveld, directeur OHM (n.groeneveld@ohm.nl). Hij introduceert u bij Bronkhorst Bedrijfskompas.