Samenvattingen PO en VO van brief OCW 2021

13 DEC ‘22
Bron: OHM

Op 21 november 2022 heeft het Ministerie van Onderwijs een brief geschreven aan de Tweede Kamer over de financiële positie van publiek bekostigde onderwijsinstellingen waaronder besturen en scholen voor primair en voortgezet onderwijs. De brief geeft inzicht in de behaalde resultaten en de financiële positie zoals deze blijken uit de door de onderwijsinstellingen ingediende jaarverslagen 2021.

De volledige brief is terug te vinden via deze link.